Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58354

Sist oppdatert: 2013-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 8 S (2013-2014), unntatt kap. 820, 821, 822, 823, 3821 og 3822, Innst. 47 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4494 10. des 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (108/108) 0% (0/108) 36% (61/169)