Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58351

Sist oppdatert: 2013-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 7 S (2013-2014), Innst. 89 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4575 17. des 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)