Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58349

Sist oppdatert: 2013-12-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 15 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4454 6. des 2013 Forslag nr. 6 - 8 på vegne av V. Nei 7% (7/97) 93% (90/97) 43% (72/169)
4455 6. des 2013 Forslag nr. 5 på vegne av Sp. Nei 5% (5/98) 95% (93/98) 42% (71/169)
4456 6. des 2013 Forslag nr. 1 - 4 på vegne av A, Sp og SV. Nei 40% (40/99) 60% (59/99) 41% (70/169)
4457 6. des 2013 Rammeområde 7 stor bokstav A Ja 59% (59/100) 41% (41/100) 41% (69/169)