Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58344

Sist oppdatert: 2013-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 10 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4431 3. des 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen Rammeområde 14 Romertall I og forslag nr..1 fra FrP, H, KrF og V Nei 42% (49/116) 58% (67/116) 31% (53/169)
4432 3. des 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen Rammeområde 14 Romertall I og forslag nr..1 fra FrP, H, KrF og V Ja 58% (67/116) 42% (49/116) 31% (53/169)
4433 3. des 2013 Rammeområde 14, romertall II og III. Ja 100% (116/116) 0% (0/116) 31% (53/169)