Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58341

Sist oppdatert: 2013-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 7 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4459 9. des 2013 Rammeområde 4 med romertall I - XIII og rammeområde 8 med romertall I - IX Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)