Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58340

Sist oppdatert: 2013-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 6 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4434 3. des 2013 Rammeområde 5, romertall I, II, III, IV og V. Ja 57% (65/114) 43% (49/114) 33% (55/169)
4435 3. des 2013 Rammeområde 5, romertall VI og VII. Ja 100% (116/116) 0% (0/116) 31% (53/169)