Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58329

Sist oppdatert: 2013-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 3 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4445 5. des 2013 Forslag nr. 1 - 7 på vegne av V. Nei 6% (6/99) 94% (93/99) 41% (70/169)
4446 5. des 2013 Rammeområde 21 med romertall I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X. Ja 58% (59/102) 42% (43/102) 40% (67/169)