Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58326

Sist oppdatert: 2013-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 3 S (2013-2014), Innst. 58 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/77/EU om vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4483 10. des 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (108/108) 0% (0/108) 36% (61/169)