Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58325

Sist oppdatert: 2013-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 2 S (2013-2014), Innst. 95 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 924/2009 om betalinger på tvers av landegrensene, og forordning (EU) nr. 260/2012 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4586 19. des 2013 Komiteens tilråding Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)