Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58303

Sist oppdatert: 2013-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:6 S (2013-2014), Innst. 96 S (2013-2014)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Snorre Serigstad Valen, Karin Andersen, Bård Vegar Solhjell og Heikki Eidsvoll Holmås om å fase ut investeringene i fossil energi i Statens pensjonsfond utland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4583 19. des 2013 Forslag nr. 2 - 4 på vegne av SV. Nei 6% (7/110) 94% (103/110) 35% (59/169)
4584 19. des 2013 Forslag nr. 1 på vegne av KrF og V. Nei 15% (16/110) 85% (94/110) 35% (59/169)
4585 19. des 2013 Komiteens tilråding Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)