Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58282

Sist oppdatert: 2014-03-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 1 (2013-2014), Innst. 123 S (2013-2014)

Beskrivelse: Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4639 6. mar 2014 Komiteens tilråding. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)