Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4445 5. des 2013 Forslag nr. 1 - 7 på vegne av V. Nei 6% (6/99) 94% (93/99) 41% (70/169)
4446 5. des 2013 Rammeområde 21 med romertall I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X. Ja 58% (59/102) 42% (43/102) 40% (67/169)