Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58203

Sist oppdatert: 2013-10-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 19 S (2013-2014)

Beskrivelse: Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4404 24. okt 2013 Komiteens tilråding. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)