Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 58201

Sist oppdatert: 2013-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 17 S (2013-2014)

Beskrivelse: Svalbardbudsjettet 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4464 9. des 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)