Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4484 10. des 2013 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 40% (42/105) 60% (63/105) 38% (64/169)
4486 10. des 2013 Forslag nr. 4 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (50/107) 53% (57/107) 37% (62/169)
4487 10. des 2013 Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 42% (45/108) 58% (63/108) 36% (61/169)
4488 10. des 2013 Stor bokstav A, rammeområde 2. Ja 58% (61/106) 42% (45/106) 37% (63/169)
4489 10. des 2013 Stor bokstav B, rammeområde 3, romertallene I til og med VI. Ja 57% (61/107) 43% (46/107) 37% (62/169)
4490 10. des 2013 Stor bokstav B, rammeområde 3, romertall VII. Ja 58% (62/107) 42% (45/107) 37% (62/169)
4491 10. des 2013 Stor bokstav B, rammeområde 3, romertall VIII. Ja 100% (108/108) 0% (0/108) 36% (61/169)