Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 58176

Sist oppdatert: 2014-02-24 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:1 L (2013-2014), Innst. 114 L (2013-2014), Lovvedtak 39 (2013-2014)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Kolberg, Lise Christoffersen og Torgeir Micaelsen om forslag til ny bestemmelse i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (om flaggstenger)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4618 25. feb 2014 Innstillingens tilråding, stor bokstav A Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
4619 25. feb 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
4620 25. feb 2014 Innstillingens tilråding, stor bokstav B Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)