Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58170

Sist oppdatert: 2013-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 4 (2013-2014), Innst. 82 S (2013-2014)

Beskrivelse: Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2012-2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4566 16. des 2013 Komiteens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)