Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58166

Sist oppdatert: 2013-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 LS (2013-2014), Innst. 4 L (2013-2014), Lovvedtak 1-22 (2013-2014)

Beskrivelse: Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4447 5. des 2013 Forslag 3 - 5 på vegne av V Nei 6% (6/102) 94% (96/102) 40% (67/169)
4448 5. des 2013 Forslag 1 og 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
4449 5. des 2013 Stor bokstav A til og med V. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
4450 5. des 2013 Lovenes overskrift og lovene i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)