Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58146

Sist oppdatert: 2014-01-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 50 (2012-2013), Innst. 106 S (2013-2014)

Beskrivelse: Nordisk samarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4594 16. jan 2014 Komiteens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)