Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58144

Sist oppdatert: 2013-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 199 L (2012-2013), Innst. 35 L (2013-2014), Lovvedtak 23 (2013-2014)

Beskrivelse: Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4452 5. des 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
4453 5. des 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)