Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58141

Sist oppdatert: 2014-02-24 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 49 (2012-2013), Innst. 103 S (2013-2014)

Beskrivelse: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4623 25. feb 2014 Forslag nr. 1 på vegne av MDG. Nei 1% (1/100) 99% (99/100) 41% (69/169)
4624 25. feb 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)