Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 58013

Sist oppdatert: 2014-01-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 19 (2012-2013), Innst. 108 S (2013-2014)

Beskrivelse: Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2012 til 20. september 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4595 16. jan 2014 Komiteens tilråding. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)