Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57909

Sist oppdatert: 2013-11-27 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 189 S (2012-2013), Innst. 32 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet (flommen på Østlandet mai 2013)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4427 28. nov 2013 Romertallene I og II. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)