Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57908

Sist oppdatert: 2014-01-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 187 L (2012-2013), Innst. 102 L (2013-2014), Lovvedtak 31 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i lov om Innovasjon Norge

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4589 14. jan 2014 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
4590 14. jan 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)