Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57907

Sist oppdatert: 2014-02-24 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 47 (2012-2013), Innst. 122 S (2013-2014)

Beskrivelse: Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4621 25. feb 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)