Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57905

Sist oppdatert: 2013-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 190 S (2012-2013), Innst. 34 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 4. oktober 1991 mellom Norge og Tyskland, undertegnet i Berlin 24. juni 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4451 5. des 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)