Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57904

Sist oppdatert: 2014-03-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 188 L (2012-2013), Innst. 116 L (2013-2014), Lovvedtak 43 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4661 20. mar 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
4662 20. mar 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)