Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57903

Sist oppdatert: 2013-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 191 S (2012-2013), kap. 163, Innst. 43 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endring i statsbudsjettet 2013 under Utenriksdepartementet (humanitær bistand til Syria, Sør-Sudan og området rundt de store sjøer i Afrika)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4460 9. des 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)