Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57902

Sist oppdatert: 2014-01-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 186 S (2012-2013), Innst. 104 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av avtale om våpenhandel av 2. april 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4598 16. jan 2014 Komiteens tilråding. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)