Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57767

Sist oppdatert: 2013-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 182 S (2012-2013), Innst. 39 S (2013-2014)

Beskrivelse: Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen - Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 1

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4443 5. des 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)