Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 57766

Sist oppdatert: 2014-01-29 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 183 L (2012-2013), Innst. 71 L (2013-2014), Lovvedtak 34 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (navneendring for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4602 30. jan 2014 Innstillingens tilråding romertallene I - V Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
4603 30. jan 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)