Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57764

Sist oppdatert: 2014-02-24 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 45 (2012-2013), Innst. 127 S (2013-2014)

Beskrivelse: Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemming

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4628 25. feb 2014 Romertall I. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
4629 25. feb 2014 Romertall II. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)