Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57691

Sist oppdatert: 2014-01-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 179 S (2012-2013), Innst. 105 S (2013-2014)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av internasjonal konvensjon mot kjernefysisk terrorisme av 13. april 2005

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4597 16. jan 2014 Komiteens tilråding. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)