Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57675

Sist oppdatert: 2013-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 136 S (2012-2013), Innst. 489 S (2012-2013), unntatt kapittel 4

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Investeringar i Forsvaret og andre saker)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4197 18. jun 2013 romertallene I og II. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)