Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57661

Sist oppdatert: 2013-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 159 L (2012-2013), Innst. 472 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4163 18. jun 2013 romertallene I og II. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)