Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57653

Sist oppdatert: 2013-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:11 (2012-2013), Innst. 83 S (2013-2014)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4561 16. des 2013 Komiteens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)