Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57632

Sist oppdatert: 2013-06-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 455 S (2012-2013)

Beskrivelse: Valg av medlemmer og varamedlemmer til den forberedende fullmaktskomité

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4352 20. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)