Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57619

Sist oppdatert: 2013-06-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 176 S (2012-2013), Innst. 510 S (2012-2013)

Beskrivelse: Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen - Ørje og Knapstad - Retvet i Østfold og Akershus

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4369 20. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP Ja 76% (78/102) 24% (24/102) 40% (67/169)
4368 20. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP Nei 24% (24/102) 76% (78/102) 40% (67/169)