Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57618

Sist oppdatert: 2013-06-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 175 S (2012-2013), Innst. 509 S (2012-2013)

Beskrivelse: E6 Halselv - Møllnes i Finnmark - styrings- og kostnadsramme

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4367 20. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)