Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57614

Sist oppdatert: 2014-01-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 40 (2012-2013), Innst. 99 S (2013-2014)

Beskrivelse: Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalane i 2011 og 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4593 14. jan 2014 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)