Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57533

Sist oppdatert: 2013-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 172 S (2012-2013), Innst. 494 S (2012-2013)

Beskrivelse: Finansiering av Miljøpakke Trondheim trinn 2

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4243 19. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen romertall I og II og forslag nr.1 - 3 fra FrP. Ja 77% (79/102) 23% (23/102) 40% (67/169)
4242 19. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen romertall I og II og forslag nr.1 - 3 fra FrP. Nei 23% (23/102) 77% (79/102) 40% (67/169)