Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57532

Sist oppdatert: 2013-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 170 S (2012-2013), Innst. 493 S (2012-2013)

Beskrivelse: Forlenget bompengeinnkreving knyttet til prosjektet rv 23 Oslofjordforbindelsen i Akershus og Buskerud

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4241 19. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 og 2 fra FrP. Ja 77% (79/102) 23% (23/102) 40% (67/169)
4240 19. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 og 2 fra FrP. Nei 23% (23/102) 77% (79/102) 40% (67/169)