Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57531

Sist oppdatert: 2014-02-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 161 L (2012-2013), Innst. 113 L (2013-2014), Lovvedtak 35 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4604 4. feb 2014 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
4605 4. feb 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)