Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 57529

Sist oppdatert: 2013-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 169 L (2012-2013), Innst. 438 L (2012-2013), Lovvedtak 99 (2012-2013)

Beskrivelse: Endring i straffeprosessloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3901 11. jun 2013 Lov om endring i straffeprosessloven romertall I og II Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
3902 11. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)