Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57527

Sist oppdatert: 2014-02-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 168 L (2012-2013), Innst. 115 L (2013-2014), Lovvedtak 37 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4612 13. feb 2014 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
4613 13. feb 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)