Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57526

Sist oppdatert: 2013-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 167 S (2012-2013), Innst. 488 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i "Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap"

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4198 18. jun 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 24% (23/97) 76% (74/97) 43% (72/169)
4199 18. jun 2013 Komiteens tilråding. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)