Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 57525

Sist oppdatert: 2013-06-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 165 S (2012-2013), Innst. 505 S (2012-2013)

Beskrivelse: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4342 20. jun 2013 Innstillingens tilråding, romertallene I, II, III og IV. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)