Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57523

Sist oppdatert: 2013-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 166 S (2012-2013), Innst. 469 S (2012-2013)

Beskrivelse: Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4245 19. jun 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 23% (23/102) 77% (79/102) 40% (67/169)
4246 19. jun 2013 romertallene I og II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)