Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57470

Sist oppdatert: 2013-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 159 L (2012-2013), Innst. 471 L (2012-2013), Lovvedtak 123 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4161 18. jun 2013 Lov om endringer i sivilombudsmannsloven. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
4162 18. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)