Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57467

Sist oppdatert: 2014-01-29 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 158 LS (2012-2013), Innst. 69 S (2013-2014)

Beskrivelse: Endringar i kjøpsloven og avtaleloven og samtykkje til å trekkje reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4601 30. jan 2014 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)